Antykorupcja - w oparciu o system zarządzania

Zapraszamy wkrótce!!!

Blog o antykorupcji nie tylko wg ISO 37001,

opartym na standardach i wytycznych wydanych przez komitety techniczne ISO
w ramach swoich publikacji będących w fazie CD, DIS, FDIS czy jako wydanie finalne,
a także na innych narzędziach, wytycznych, podejściu, metodykach i filozofiach.

Zespół audytorów Centre of Excellence.
Do czasu uruchomienia strony zapraszamy na na naszą stronę firmową – pod wskazaną obecnie
grupę produktową związaną z certyfikacją ISO 37001.